Cần phải thay đổi lối sống như thế nào để có thể ngăn ngừa biến chứng rối loạn lipid máu?


05:45 - 01/11/2019
Rối loạn lipid máu giai đoạn đầu thường không gây nguy hiểm, thế nhưng bệnh có thể tiến triển âm thầm dẫn đến nhiều rủi ro mà người bệnh không hề biết. Vậy chúng ta cần phải thay đổi lối sống như thế nào để có thể ngăn ngừa biến chứng rối loạn lipid máu?
Copyright © 2012. Lipidcleanz